Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Uygulamasına Geçiyor

Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Uygulamasına Geçiyor

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin öncülüğünde düzenlenen çevrim içi toplantıda bir araya gelen Türk dünyasından 71 üniversitenin rektörün de katılım sağladığı; Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi kapsamında planlanan faaliyetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için iş birliği protokolü imzaladı.

Türk Dünyasında Ortak Paydada Hareket Etme

Ev sahibi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, açış konuşmasında, Türk dünyası üniversiteleri rektörlerinin büyük bir ailenin değerli fertleri olduğunu, düzenlenen çevrim içi toplantı ile Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi’nin hayata geçirilmesi için aile fertlerinin görüşlerini almayı planladıklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan sözlerine şu cümlelerle devam etti, “Bölünmüşlüklere rağmen, toprak anlamında bütünleşme olmasa bile, aynılıkları ve benzerlikleri olan Türkler’in eğitim, kültür, tarih, ekonomi gibi alanlarda ortak paydada hareket etmeleri çok önemlidir.

Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Uygulamasına Geçiyor
Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Uygulamasına Geçiyor

Proje koordinatörlerinden Prof. Dr. Erdal Bay ile Doç. Dr. Oktay Özgül, proje kapsamında üniversitelerde seçmeli ders olarak Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı dersinin okutulacağı, derslerin her dönem uzaktan eğitim olarak farklı bir üniversite tarafından sürdürüleceği bilgisini verdi.

Derslerde öğrencilerin Türk dünyası bilim insanları ile kanaat önderlerinin bilgi ve tecrübelerinden faydalanmalarının sağlanacağı bilgisini de veren proje koordinatörleri, öğrencilerden Türk dünyasının sorunlarına ilişkin tespit ve çözüm önerilerine yönelik proje önermeleri isteneceğini söyledi. Projeye göre başarılı öğrenciler arasından seçilecek olanlar, “Farabi” gibi “bilim kamplarına” da katılabilecek.

Dijital Vatandaşlık Nedir?

Dijital vatandaşlık, en genel kapsamda teknoloji kullanımına ilişkin davranış normları olarak tanımlanmakla beraber teknolojiyi kullanırken etik ve uygun davranışlarda bulunma ve bu konuda bilgilenmeyi içermektedir.

Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Uygulamasına Geçiyor ve Ne Değişiyor?

Projenin öncelikli unsurlarından biri de Türk dünyasından öğrencilerin “Türk Dünyası Vatandaşlığı Pasaportu” alarak, öğrenim görebilmeleri olacak. Böylece Türk dünyası öğrencileri ortak pasaporta sahip olabilecek.

Proje kapsamında ortaya konulan ürün ve içerikler, yetişkin eğitimi bağlamında, Türk dünyası vatandaşlarının da erişimine açılacak. Böylece Türk dünyası hakkında bilişsel ve duyuşsal farkındalıklar arttırılabilecek.